Privacybeleid SalesEngines


Waarom dit privacy statement?

Voor onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u meer vertellen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.


Waarom houden wij uw gegevens bij?
Om een goede en efficiƫnte bedrijfsvoering mogelijk te maken.


Wat houden wij bij?

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres
  • Uw werkgegevens, taken en verantwoordelijkheden binnen uw bedrijf
  • Uw contactgegevens zoals telefoon, mobiel en e-mail
  • Telefoon- en gespreksnotities
  • Eventueel chatverkeer via https://salesengines.nl/drs-methode
  • Uw LinkedIn, Facebook, Twitter profielen en wat u daar deelt met ons
  • Indien u geen klant bij ons bent een inschatting van de kans dat u klant wordt en per wanneer en een inschatting van de bij uw bedrijf te verwachten omzet
  • Indien u wel klant bij ons bent de aan u gerichte offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, betalingsherinneringen en betalingen.
  • Indien u leverancier bent de gemaakte afspraken en inkoopfacturen.


Met wie delen wij uw gegevens
In verband met de voorbereiding danwel uitvoering van een eventuele overeenkomst is het mogelijk dat wij uw gegevens verstrekken aan partijen die met ons samenwerken of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.


Ook maken wij gebruik van externe data opslag in de Cloud zoals Microsoft One drive en Dropbox t.b.v. onze verkoop en marketing administratie waar uw gegevens onderdeel van uit maken. Verder gebruiken wij Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor email en andere bestanden.


Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld t.b.v. nieuwsbrief mailing met de aanbieder van deze dienst. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kunt u zich via de afmeldlink onderin de nieuwsbrief afmelden.


Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben de passende maatregelen genomen zodat volgens de Europese en Nederlandse wetgeving uw gegevens veilig worden opgeslagen. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@salesengines.nl.